Adaptacje Projektow

Łodź – profesjonalna adaptacja projektów

Doświadczona i profesjonalna firma z Łodzi oferuje budowę i projektowanie budynków oraz kompleksową adaptację projektów. Jest to istotny etap inwestycji, bowiem bez niej inwestor nie otrzyma pozwolenia na budowę. Polega ona na dostosowaniu każdego projektu do lokalnych warunków zabudowy i indywidualnych potrzeb klienta. Oczywiście adaptacja projektu gotowego może być wykonana tylko i wyłącznie przez osobę do tego uprawnioną.

Firma oferuje adaptację projektów, na którą zwykle składa się część obowiązkowa i nieobowiązkowa Część obowiązkowa to ogół czynności wymaganych prawem, wśród których wymienia się: - dostosowanie projektu gotowego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, - projekt zagospodarowania posiadanej działki z odpowiednią mapą geodezyjną, - przystosowanie projektu gotowego do stref obciążeń konstrukcyjnych, - wymagane pozwolenia, i wszelkie inne dokumenty, których wymaga projekt. Z kolei zaś część nieobowiązkowa to odzwierciedlenie indywidualnych potrzeb inwestora. Zakres zmian możliwych do wprowadzenia bez zgody autora zazwyczaj inwestor otrzymuje przy zakupie projektu. Bywa on często dość ograniczony, a niekiedy bardzo szeroki. Najczęściej zmiany dotyczą dostosowania budynku do warunków gruntowych, zamian materiałów i rodzajów elementów konstrukcyjnych. Modyfikacje zwykle muszą zostać wprowadzone przy zachowaniu nie gorszych walorów technicznych. Często możliwe są zmiany elementów niekonstrukcyjnych układu wewnętrznego takich jak drzwi, okna albo ścianki działowe. Ponadto możliwe są zamiany rodzaju pokrycia dachowego, sposobu wykończenia ścian zewnętrznych oraz wykonania podpiwniczenia. Modyfikacje te raczej nie wpływają na wygląd zewnętrzny budynku i nie dotyczą konstrukcji budynku. Na pozostałe poprawki należy uzyskać pisemną zgodę autora projektu. Warto o te kwestie zapytać jeszcze przed zakupem projektu. Dokonując adaptacji architekt adaptujący podpisuje i opieczętowuje dokumenty.

adaptacja projektów

Jak wykonuje się inwentaryzacje projektowe?

Inwentaryzacja projektowa to odwzorowanie stanu istniejącego budynku. Wykonywana jest w postaci dokumentacji elektronicznej lub papierowej. Podstawą do jej wykonania są dokładne pomiary całego budynku oraz sporządzenie dokumentacji projektowej. Firma sporządza inwentaryzacje budowlane wszystkich rodzajów budynków, w tym: mieszkalnych, produkcyjnych, usługowych, gospodarczych oraz wielorodzinnych. Inwentaryzacje wykonuje w szczególności dla potrzeb projektów rozbudowy, zmiany funkcji użytkowania, rozbudowy, ustanowienia odrębności lokalu ewentualnie w sytuacji odtworzenia utraconej dokumentacji. Dostarczają one informacji o rozkładzie pomieszczeń, grubościach i konstrukcjach ścian nośnych, wyglądzie fasad, oraz instalacjach. Firma mając świadomość tego, iż każdy projekt budynku jest chroniony prawem autorskim, wszelkie zmiany wprowadza uwzględniać przepisy prawa budowlanego. Zakres świadczonych usług jest szeroki a każdy klient może liczyć na fachowe podejście do tematu.