Geodezja Łódź

Geodezja Łódź – usługi na wysokim poziomie

Geodezja to dziedzina która zajmuje się pomiarami ziemi. Zadaniem każdego geodety jest przedstawienie sytuacji terenu zamieszczonego na mapie, a rezultatem prac geodezyjnych jest powstanie wymaganych map i dokumentów prawnych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom poszczególnych klientów Geodezja Łódź oferuje szerokie usługi w tym zakresie Oferta usług geodezyjnych jest skierowana zarówno dla klientów indywidualnych, jak i różnorodnych firm i instytucji. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom firma dąży do kompleksowej obsługi w zakresie wykonywania prac geodezyjnych. Doświadczeni oraz wykwalifikowani geodeci podczas realizacji powierzonych im zadań wykorzystują w pełni nowoczesne instrumenty geodezyjne z wewnętrzną rejestracją danych np. GPS geodezyjne, które to dzięki wykorzystaniu satelitów pozwala na bardzo szybki oraz dokładny pomiar danej powierzchni. Priorytetem działalności firmy jest wysoka jakość oraz zadowolenie wszystkich klientów. Dzięki szybkiej oraz w pełni fachowej obsłudze w zakresie inwestycyjnym oraz prawnym, każdy klient ma okazję przekonać się jak wygląda profesjonalizm na najwyższym poziomie.

Szeroki zakres usług geodezyjnych

Zakres świadczonych usług geodezyjnych jest bardzo szeroki. Ta w pełni doświadczona firma współuczestniczy w realizacji różnorodnych projektów budowlanych. W zależności od potrzeb danej inwestycji wykonuje wszystkie etapy tyczenia. Ponadto biuro geodezyjne w Łodzi oferuje:

  1. Wykonywanie mapy do celów projektowych
  2. Inwentaryzację geodezyjną poszczególnych budynków
  3. Inwentaryzację sieci urządzeń podziemnych
  4. Wznowienie znaków granicznych oraz wyznaczanie punktów granicznych
  5. Ustalanie przebiegu granicy poszczególnych działek ewidencyjnych
Geodezja Łódź

Wszelkie wykonywane pomiary cechuje najwyższa precyzja wykonania. Doświadczeni geodeci nie boją podejmować się realizacji nawet najbardziej nietypowych prac, a do każdego zlecenia podchodzą indywidualnie oraz z pełnym zaangażowaniem.

Do czego służy mapa do celów projektowych?

Mapa dla celów projektowych to nic innego jak mapa geodezyjna sporządzona na kopii aktualnej mapy zasadniczej. Stanowi ona istotny załącznik dokumentacji sporządzanej podczas projektowania, budowy, remontu oraz utrzymania poszczególnych obiektów budowlanych, dla których to wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Każda mapa do celów projektowych obejmuje swym zasięgiem obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m, a w razie potrzeby ustalenia strefy ochronnej również jej teren. Dokument ten powinien zawierać:

- Opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, a więc linie zabudowy oraz osie ulic czy dróg.

- Usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem poszczególnych pomników przyrody

- Usytuowanie pozostałych obiektów oraz szczegółów, które zostały wskazane przez projektanta zgodnie z celem wykonywanej pracy.

Ponadto tego typu powinna zawierać w swej treści infrastrukturę podziemną: liniową oraz punktową.