Rozbiórki i wyburzenia Łódź

Wyburzenia domów i rozbiórki domów na terenie Łodzi i okolic.

Budownictwo to jeden z filarów gospodarki każdego państwa. Również w Polsce firmy budowlane w dużym stopniu przyczyniają się do napędzania gospodarki. Szeroki wachlarz usług budowlanych większości osób kojarzy się z budowaniem, modernizowaniem czy remontowaniem. Mało osób wie, że duża część rynku budowlanego to firmy zajmujące się pracami rozbiórkowymi i wyburzeniowymi.

Jak tworzy się rynek dla firm rozbiórkowych i wyburzeniowych?

Często jest tak, że nowo powstająca budowla wymaga powierzchni zajmowanej przez różne zdewastowane obiekty. Duże miasta rozbudowując się często muszą dokonać rozbiórek starych niepodlegających remontowi budynków. Wówczas do akcji wkraczają firmy specjalistyczne zajmujące się rozbiórką lub burzeniem budynków i innych trwale z gruntem związanych obiektów. Takie zdarzenia często występują w Łodzi. Jest to duże miasto na którym dawniej prężnie rozwijający się przemysł włókienniczy, odcisnął spore piętno. Po latach świetności wiele obiektów przemysłowych i nie tylko popadło w ruinę, wymagając rozbiórki i wyburzeń.

Rozbiórka domu

Termin występuje w prawie budowlanym, używany jest kiedy mamy do czynienia z likwidacją np. starych domów zbudowanych z cegły, lub obiektów których konstrukcja nadaje się do demontażu. Tego typu prace zazwyczaj nie wymagają wysoko specjalistycznego sprzętu. Przeprowadzanie prac niejednokrotnie nie stanowi poważnego utrudnienia dla sąsiadujących budynków. Materiał pochodzący z rozbiórki domów czy demontażu np. hal przemysłowych, często nadają się do powtórnego wykorzystania

Wyburzenia domów

Kiedy typowe prace rozbiórkowe nie są możliwe, a obiekt przeznaczony do likwidacji jest wykonany z betonu lub żelbetonu to mamy do czynienia z wyburzeniem. Tego typu praca wymaga specjalistycznego sprzętu. Pozyskiwany materiał odpadowy musi ulec utylizacji w postaci rozkruszenia i przerobienia na drobny gruz. W wielu pracach wyburzeniowych konieczne jest użycie materiałów wybuchowych. Aby zburzyć obiekt przy użyciu dynamitu wymagane jest wykonanie tego typu pracy przez firmę specjalistyczną posiadającą odpowiednie uprawnienia.

Rozbiórki i wyburzenia

Przygotowanie rozbiórki, demontażu i wyburzenia.

Szeroko rozumiane prace rozbiórkowe i wyburzeniowe, podlegają bardzo podobnym do prac budowlanych przepisom. Przed przystąpieniem do wykonania zadania firma wykonawcza musi posiadać odpowiednie dokumenty, zezwalające na wykonanie powierzonej pracy. W ramach dokumentacji, jeśli taka jest wymagana, powinien być określony sposób wykonania prac, również powinien być wskazany sposób utylizacji uzyskanego materiału i oczywiście to co najważniejsze, pozwolenie na wykonanie powierzonego zadania. Nie każda rozbiórka domów czy wyburzenie, wymaga pozwoleń. Najlepszym rozwiązaniem jest zlecić firmie budowlanej kompleksowe wykonanie zadania, włącznie z uzyskaniem odpowiedniej dokumentacji i pozwoleń. Nasza firma specjalizuje się w przeprowadzaniu tego typu zadań. Posiadany przez nas specjalistyczny sprzęt, umożliwia wykwalifikowanym pracownikom, wykonanie najbardziej złożonych nietypowych prac rozbiórkowych i wyburzeniowych. Odpowiedni dział firmy może przygotować dla Państwa, całą niezbędną dokumentację i dokonać wszystkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń. W ciągu wielu lat funkcjonowania na rynku budowlanym, dokonaliśmy licznych prac, będących w zakresie naszej specjalizacji. Zadowoleni klienci są dla nas najlepszą rekomendacją. Obszarem naszego działania jest Łódź i okolica. W razie potrzeby po odpowiednim uzgodnieniu warunków, możemy wykonywane usługi przeprowadzić na innym terenie.